PEFCLas jest fundamentem życia i miejscem wypoczynku. Dlatego tak ważne jest zachowanie tego dobra dla przyszłych pokoleń. Ochrona lasu jest ochroną środowiska: PEFC pracuje dla jego ochrony i zachowania ekologicznej równowagi lasów.

Przedsiębiorstwa, jak ROBETA HOLZ OHG, certyfikowane zgodnie z PEFC, pokazują zaangażowanie w ochronę środowiska i odpowiedzialne działania w stosunku do surowca drzewnego. PEFC jest całościową koncepcją łączącą aspekty ekologiczne, socjalne i ekonomiczne. PEFC jest gwarantem kontrolowanego łańcucha przetwórczego – niezależnie nadzorowanego, dającego możliwość kontroli poszczególnych etapów. Od naszych certyfikowanych lasów, poprzez zakłady przetwórcze do półki sklepowej.

Współpraca jest dobra dla lasu. Dobrym znakiem jest to, iż prawie dwie trzecie naszych miejscowych lasów posiada certyfikat PEFC. Jest to dowód współpracy. Zaangażowani właściciele lasów, organizacje ochrony przyrody, przedstawiciele przemysłu, związki zawodowe i obywatele pracują wspólnie nad jednym celem: zrównoważonym wykorzystaniem lasu, które pozwoli zachować ten dar natury.
Kupno produktów oznaczonych logiem PEFC daje możliwość wsparcia tej idei.
Poprzez kupno produktów oznaczonych znakiem PEFC mamy swój udział w ochronie środowiska.

PEFC jest incjatywą miedzynarodową . To pokazuje już jego angielska nazwa „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“. Globalny program, któremu przyświeca cel polepszenia gospodarki leśnej i pielęgnacji lasu. Wszystkie miejscowe systemy certyfikacji maja swoje źródło w ustaleniach, które miały miejsce po konferencji w Rio.

Wykorzystanie odnawialnego surowca jest myśleniem o przyszłości. Las posiada złożony system ekologiczny, w którym każde działanie niesie wiele skutków. Dlatego tak złożone są zadania PEFC. Cel: dokumentacja i polepszenie odnawialnej gospodarki leśnej. Utworzenie standardów, które uwzględniają ekologiczne, ekonomiczne i socjalne aspekty gospodarki leśnej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.pefc.de